Intézmények

Kiskászoni Elemi Iskola

Osztályok:

 • Összevont osztály (0-I-II-III), Tanító: Gergely Sándor

Tanárok:

 • Csákány Katalin Veronika - Testnevelés
 • Koós Enikő - Római katolikus vallás
 • Veress Mária Magdolna - Angol nyelv

Kiskászoni Óvoda

Csoportok:

 • Összevont csoport (Kicsi-Közép-Nagy), Óvónő: Dobri Zita

Kézdikővári Kovács Ferenc Gimnázium

Osztályok:

 • Előkészítő-első osztály (0-I),Tanítónő: Jankó Erna
 • Második osztály (II), Tanítónő: Bartos Gabriella
 • Harmadik osztály (III), Tanítónő: Bőjte Blanka
 • Negyedik osztály (IV), Tanítónő: Hodor Enikő
 • Ötödik-Hetedik osztály (V-VII), Osztályfőnök: Domokos Edit
 • Hatodik-Nyolcadik osztály (VI-VIII), Osztályfőnök: Kovács Ernő

Tanárok:

 • Ábri Béla - Zene
 • András Levente - Technológiai ismeretek
 • Bene László - Matematika
 • Czifra Renáta - Angol nyelv
 • Csoma Nóra Anetta - Történelem
 • Csorba Gyöngyvér - Szociális nevelés
 • Daczó-Hodor Barna - Földrajz
 • Domokos Edit - Magyar Nyelv és irodalom
 • Gábor Zita - Fizika
 • Koós Enikő - Római katolikus vallás
 • Kovács Ernő - Testnevelés
 • Móré Enikő Noémi - Biológia, Kémia, Informatika
 • Pál-Varga Ilona - Történelem
 • Péter Mihály - Román nyelv és irodalom

Kézdikővári Óvoda

Csoportok:

 • Összevont csoport (Kicsi-Közép), Óvónő: Kádár Elvira
 • Összevont csoport (Közép-Nagy), Óvónő: Demeter Edit

Kézdiszárazpataki Ópra Benedek Gimnázium

Osztályok:

 • Ekőkészítő-Második osztály (0-II), Tanítónő: Bartók Melinda
 • Első osztály (I), Tanító: Biró Levente Tibor
 • Harmadik-Negyedik osztály (III-IV), Tanítónő: Ábri Erika
 • Ötödik-Hetedik osztály (V-VII), Osztályfőnök: Czifra Renáta
 • Hatodik-Nyolcadik osztály (VI-VIII), Osztályfőnök: Bene László

Tanárok:

 • Ábri Béla - Zene
 • András Levente - Technológiai ismeretek
 • Bene László - Matematika, Informatika
 • Czifra Renáta - Angol nyelv
 • Csoma Nóra Anetta - Történelem
 • Csorba Gyöngyvér - Szociális nevelés
 • Daczo-Hodor Barna - Földrajz
 • Domokos Edit - Magyar Nyelv és irodalom
 • Fülöp Erika - Biológia, Kémia
 • Gábor Zita - Fizika
 • Koós Enikő - Római katolikus vallás
 • Kovács Ernő - Testnevelés
 • Péter Mihály - Román nyelv és irodalom

Kézdiszárazpataki Óvoda

Csoportok:

 • Összevont csoport (Kicsi-Közép-Nagy), Óvónő: Kotró Zsuzsánna

Kézdiszentléleki Apor István Gimnázium

Osztályok:

 • Előkészítő osztály (0), Tanítónő: Ráduly Katalin
 • Első osztály (I), Tanítónő: Marthi Erika
 • Második osztály (II), Tanítónő: Marthi Enikő
 • Harmadik osztály (III), Tanítónő: Bándi Enikő
 • Negyedik osztály (IV), Tanítónő: Kovács Zsuzsánna
 • Ötödik osztály (V), Osztályfőnök: Veress Mária Magdolna
 • Hatodik osztály (VI), Osztályfőnök: Móré Enikő Noémi
 • Hetedik osztály (VII), Osztályfőnök: Vajna Réka Katalin
 • Nyolcadik osztály (VIII), Osztályfőnök: Csákány Katalin Veronika

Tanárok:

 • Ábri Béla -Zene
 • András Levente - Technológiai ismeretek
 • Csákány Katalin Veronika - Testnevelés
 • Csorba Gyöngyvér - Szociális nevelés
 • Finna Mónika - Román nyelv és irodalom
 • Gábor Zita - Fizika
 • Koós Enikő - Római katolikus vallás
 • Mátis Irén - Matematika
 • Móré Noémi - Biológia, Kémia, Informatika
 • Rancz Gyárfás Elemér - Történelem
 • Vajna Réka Katalin - Magyar nyelv és irodalom
 • Veresss Mária Magdolna - Angol nyelv
 • Vikol Katalin - Földrajz

Kézdiszentléleki Pitypang Óvoda

Napközi csoportok:

 • Kicsi csoport, Óvónők: Balogh Gizella ; László Erika
 • Összevont csoport (Közép-Nagy), Óvónők: Kiss Magdolna; Zakariás Ágnes

Déli óvoda csoportok:

 • Összevont (Kicsi-Közép), Óvónő: Mike Tímea
 • Nagy csoport, Óvónő: Bartók Enikő Mária

Vezetőség

Igazgatóság

 • Rancz Gyárfás Elemér - Igazgató
 • Vikol Katalin - Aligazgatónő

Titkárság

 • Balogh Zsuzsánna - Titkárnő
 • Marthi Levente - Könyvelő

Elérhetőségek:

 • E-mail: scoalasanzieni@yahoo.com
 • Telefon: 0267 366 015

Adminisztrátor:

 • Bara Endre Email: bara.endre@yahoo.ro

Kisegítő személyzet

Kézdiszentléleki Gimnázium

 • Baróthi Ignác
 • Bartók Erzsébet
 • Fábián Elemér
 • Gergely Emese
 • Kovács Margit
 • Porkoláb László Levente

Kézdiszentléleki Pitypang Óvoda

 • Ábri Mária
 • Ambrus Andrea

Kézdikővári Kovács Ferenc Gimnázium

 • Fábián István

Kézdikővári Óvoda

 • Bándi Mária

Kézdiszárazpataki Ópra Benedek Gimnázium

 • Kovács Mária

Kiskászoni Iskola és Óvoda

 • Csüdör Zoltán